Biologija se najbolje uči na terenu

Ako ste učenik koji želi studirati biologiju, ili već studirate, ili ste
profesor koji želi svoje učenike pripremiti za upis na fakultet, ili
jednostavno pripadate skupini koja voli biologiju, ovo je program
za Vas. Prepustite se stručnim timovima biologa i ekologa te
licenciranim stručnim vodičima koji jedva čekaju svoje znanje
prenijeti upravo Vama. S ljubavlju će Vam predstaviti ljepote
i ekološku vrijednost Jadrana, održati predavanje o dupinima,
sredozemnoj medvjedici, morskim psima, školjkašima…
Bit ćete upoznati i s biljnim i životinjskim svijetom kamenjara, sa
zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama, endemskim i strogo
zaštićenim vrstama orhideja. Posjetit ćete i park aromatičnog
bilja i centar za oporavak morskih kornjača. Doživite biljnii životinjski svijet uživo!

Aranžman je moguće realizirati u trajanju od četiri do pet dana. Okvirni
program aktivnosti za četverodnevni aranžman obuhvaća: 1. dan:
morska biologija; 2. dan: morska biologija; 3. dan: istarski krš. Aranžman
se može realizirati u periodu od travnja do lipnja i od rujna do studenog
za grupe od pet do 35 osoba. Smještaj je moguć u hotelu, kampu i
apartmanima dok je prijevoz moguć vlastiti. Stručno vođenje moguće
je na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, a na upit i na drugim
jezicima. Svi navedeni podatci su okvirni i nisu obvezujući pa Vas molimo
da nam se obratite za izradu konačne ponude.

Hoteli i odmorišta