O nama

Tvrtka i sjedište:

LANG INTERNATIONAL turizam i usluge d.o.o., Pula, Flanatička 11

Kontakt:
lang-international@pu.t-com.hr , tel/fax 052215060, tel 052212926

Radno vrijeme:
zimsko-pon-pet 8:30-16:30 h, ljetno- pon-sub 8:30-16:30 h

Odgovorna osoba:
Irena Pliško

Voditelj poslova:
Ileana Kalapać

Agencija posluje u svojstvu organizatora, posrednika i trgovca kao i njegova ovlaštenja za ista.

Nadležno tjelo zaduženo za nadzor:
Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb

Obavjest o pravu podnošelja pisanih prigovora:
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Čl. 21, St. 1, NN 130/17, obavještavamo cijenjene potrošače da svoje prigovore ukoliko nisu zadovoljni našim uslugama mogu dostaviti putem pošte na adresu sjedišta, putem elektroničke pošte, telefaksom, upisom u Knjigu prigovora koja se nalazi u objektu. Primitak pismenog prigovora potvrdit ćemo bez odgađanja pismenim putem te odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od zaprimanja.