O nama

Tvrtka i sjediA?te:

LANG INTERNATIONAL turizam i usluge d.o.o., Pula, FlanatiA?ka 11

Kontakt:
lang-international@pu.t-com.hrAi??, tel/fax 052215060, tel 052212926

Radno vrijeme:
zimsko-pon-pet 8:30-16:30 h, ljetno- pon-sub 8:30-16:30 h

Odgovorna osoba:
Irena PliA?ko

Voditelj poslova:
Ileana KalapaAi??

Agencija posluje u svojstvu organizatora, posrednika i trgovca kao i njegova ovlaA?tenja za ista.

NadleA?no tjelo zaduA?eno za nadzor:
Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turistiA?ke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb Online Drugstore, buy depakote online, Free shipping, buy diovan online, Discount 10% in Cheap Pharmacy Online Without a Prescription

Obavjest o pravu podnoA?elja pisanih prigovora:
Sukladno Zakonu o pruA?anju usluga u turizmu A?l. 21, St. 1, NN 130/17, obavjeA?tavamo cijenjene potroA?aA?e da svoje prigovore ukoliko nisu zadovoljni naA?im uslugama mogu dostaviti putem poA?te na adresu sjediA?ta, putem elektroniA?ke poA?te, telefaksom, upisom u Knjigu prigovora koja se nalazi u objektu. Primitak pismenog prigovora potvrdit Ai??emo bez odgaAi??anja pismenim putem te odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od zaprimanja.